Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar

 

a) examonline.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten

BAHÇELİEVLER MAH. BARBAROS SK. KEREMAPT NO: 8 İÇ KAPI NO: 3 MERKEZ/ BURDUR adresine kayıtlı

EXAMONLİNE ÖZEL EĞİTİM YAYINCILIK DANIŞMANLIK PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET

 

(Bundan böyle iş bu sözleşmede “EXAMONLINE” olarak anılacaktır).

b) examonline.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı

 

(Bundan böyle iş bu sözleşmede "Üye" olarak anılacaktır.)

 

2. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu Sözleşme’nin konusu EXAMONLINE’ın sahip olduğu internet sitesi examonline.com.tr’den üyenin faydalanma ve hizmet alım şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1. examonline.com.tr üzerinde EXAMONLINE tarafından ücretlendirilmeyen hiçbir hizmet veya kullanım için üyeye mali bir yükümlülük getirilemez.

 

3.2. Üye, examonline.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, EXAMONLINE’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.3. Üye, EXAMONLINE tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından EXAMONLINE’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, EXAMONLINE’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.4. Üye examonline.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

3.5. Üye, examonline.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.6. examonline.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. EXAMONLINE’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.7. EXAMONLINE, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek muhtemel zararlardan dolayı sorumlu değildir.

 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, EXAMONLINE’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, EXAMONLINE’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9. EXAMONLINE her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini askıya alma, silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri kaldırma hakkını saklı tutar. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, EXAMONLINE’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.10. examonline.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı EXAMONLINE mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.11. EXAMONLINE tarafından examonline.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi,geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi,siteye erişilen tarih ve saat,sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. Üye, iş bu üyelik sözleşmesi sırasında verdiği kişisel verilerin veri sorumlusu EXAMONLINE tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında işlendiğini bildiğini ve veri işleme ve aktarımına rıza göstererek sitede Kişisel Verilerin Korunması kısmında yer alan aydınlatma metnini okuduğunu beyan ve kabul eder.

 

3.13. EXAMONLINE’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında EXAMONLINE ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, EXAMONLINE’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, EXAMONLINE iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, EXAMONLINE ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, EXAMONLINE iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, EXAMONLINE ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece EXAMONLINE ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, mail vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve EXAMONLINE ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

 

3.14. EXAMONLINE web sitesinin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye EXAMONLINE web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.15. EXAMONLINE, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya examonline.com.tr web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.16. EXAMONLINE, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.17. Taraflar, EXAMONLINE’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.18. EXAMONLINE, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda yazılı bildirim ile talebini EXAMONLINE’a iletecektir.

 

3.19. EXAMONLINE, ders huzurunu bozan kullanıcıların sahip oldukları hizmetlerin fesih hakkını elinde bulundurur.

 

4. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya EXAMONLINE tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. EXAMONLINE üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. Uyuşmazlıklar

 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.

 

6. Yürürlük

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.